Дейност на сдружението

На 5 октомври 2020 се състоя първото заседание на Националния съвет по храните към Министъра на земеделието, храните и горите със следния дневен ред: Информация относно издаването на Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните към министъра на земеделието, храните и горите (Националния съвет); Избор на заместник-председатели на Националния съвет; Информация от Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на здравеопазването относно...

Виж повече

Предизвикателствата пред FMCG сектора, които постави пандемията от COVID-19, бяха в центъра на Втората годишна конференция “Отговорни производители“, организирана от списание Мениджър с партньорството на сдружение „Храни и напитки България“. Бъдещето на FMCG сектора по нови правила обсъдиха панелистите Яна Иванова, изпълнителен директор на сружение “Храни и напитки България“, Иван Чернев, председател на УС на Kaufland България, Мариана Кукушева, пред...

Виж повече

Конференцията е заключителният етап на проект по Програмата на Европейския съюз за потребителите(2014-2020), чиято основна цел е да подобри взаимодействието между институциите, отговарящи за прилагането на законодателството за защите на потребителите и европейските регламенти, които се занимават с нелоялните търговски практики. В рамките на проекта беше направено изследване за установяване на подобни практики, свързани с т.н. двоен стандарт на стоките. Форумът беше открит от зам.мин...

Виж повече

 Дискусионният форум на тема „Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда“ е част от международните изложения FoodTech 2020, АГРА 2020 и ВИНАРИЯ 2020. Организатори са Асоциацията на месопреработвателите в България, Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюзът на пивоварите в България, Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в...

Виж повече

На състоялата се на 10 февруари 2020г. кръгла маса по проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики 811238 – CONC-CPC-2017 България“, финансиран от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020), бяха обявени предварителните резултати от направеното изследване за това дали има разлика в състава и качестовото на храните и напитките, продавани в страните на Европейския съюз. В проекта на  Комисията за защита на потребители...

Виж повече

Page 4 of 7