Дейност на сдружението

Браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се срещнаха с ръководството на БСК и обсъдиха актуални проблеми в отрасла.   Домакин на разговора бе изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев, а целта - да бъдат набелязани възможности за съвместни действия за разрешаване на конкретни проблеми на отделните икономически сектори.   В срещата участваха представители на Сдружение „Храни и напитки България“(Светла Лесова – предсе...

Виж повече

Среща КРИБ

Изпълнителният директор на „Храни и напитки България“ Яна Иванова се срещна с изплнителнителния директор на КРИБ Евгений Димитров, за да го запознае с целите и приоритетите на новосъздадената браншова организация.   На срещата бяха обсъдени и възможностите за партньорство между двете организации, предизвикателствата пред хранително-вкусовата промишленост у нас в светлината на предстоящите промени на българското и европейското законодателство. КРИБ е националнопр...

Виж повече

Изпълнителният директор на „Храни и напитки България“ Яна Иванова се срещна с изплнителнителния председател на БСК Радосвет Радев. Тема на разговора бяха актуалните проблеми на сектора и възможностите за партньорство между БСК и ХНБ. Акцент беше поставен върху предизвикателствата пред българската хранително-питейна индустрия с оглед промените в европейското и националното законодателство, в т.ч. по отношение на безопасността на храните, етикетирането, рекламата и др. В св...

Виж повече

На 20.09.2018г. се проведе събрание на Управителния съвет на сдружение "Храни и напитки България".  Единодушно бе взето решението да бъдат подадени документи за членство на сдружението в работодателските организации Българска стопанска камара(БСК) и в Конфедерацията на работодателите и иднустриалците в България(КРИБ).

Виж повече

Page 6 of 6