Дейност на сдружението

Организатор на дискусиония форум „Бизнесът информира-потребителят избира“ е Асоциацията на месопреработвателите в България.  В него взеха участие браншови организации от хранителната и питейната индустрия - Асоциация на месопреработвателите в България ( д-р Светла Чамова и Диляна Попова),  Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България(Мариана Чолакова), Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (Жана Величкова),...

Виж повече

Домакин  на форума беше Центърът за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите.  В дискусията участваха представители на неправителствени организации, представители на държавната администрация, професионалните и браншовите организации на производители и търговци на храни. По данни на ЕК в Европейския съюз годишно се губят около 88 млн. тона годна за консумация храна, което представлява средно 20% от общия обем прои...

Виж повече

На 18.10.2018г. представители на сдружението „Храни и напитки България“ се срещнаха с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и екперти от министерството. В духа на конструктивен диалог бяха обсъдени наболели проблеми на хратилно-вкусовата промишленост. Бяха поставени проблемите, които сдружението вижда в проекто-закона за храните, въпроса с двойните стандарти при  храните и изследванията, които предстоят. Срещата е едно добро начало на плодотворн...

Виж повече

На 17.10.2018 се проведе среща на представители на сдружение „Храни и напитки България“ с председателя г-жа Десислава Танева и членове на комисията по земеделието и храните в 44-то Народно събрание. На срещата г-жа Светла Лесова, председател на УС на ХНБ, г-жа Даниела Узунова, член на УС на ХНБ, и г-жа Яна Иванова, изпълнителен директор на ХНБ, представиха пред депутатите сдружението и неговите цели.  От страна на представителите на сдружението беше изразено жела...

Виж повече

Браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се срещнаха с ръководството на БСК и обсъдиха актуални проблеми в отрасла.   Домакин на разговора бе изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев, а целта - да бъдат набелязани възможности за съвместни действия за разрешаване на конкретни проблеми на отделните икономически сектори.   В срещата участваха представители на Сдружение „Храни и напитки България“(Светла Лесова – предсе...

Виж повече

Page 6 of 7