Структура

Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на управление на сдружението „Храни и напитки България“. Общото събрание се състои от всички редовни и асоциирани членове на Сдружението, като право на глас имат само редовните членове.

Управителен съвет

Управителният съвет е управляващият орган на сдружението.

Членове на Управителния съвет: 

Данон Сердика, Девин, Интерснак България, Кока-Кола България, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България, Куадрант Бевъриджис, Марс Инкорпорейтед България, Моделийз България, Нестле България, Престиж-96, Якобс Дау Егбертс България.

 

 

 

Петър Стоилов

Петър Стоилов

Председател на управителния съвет на сдружението"Храни и напитки България"

Петър Стоилов е Изпълнителен Директор на Нестле България от 1 ноември 2019г и управлява  екип от над 1000 души, чиято основна цел е да отговарят на постоянно променящите се и растящи очаквания на  българските потребители в 7 продуктови категории, с които компанията оперира на българския пазар. 

Петър Стоилов се присъединява към Нестле България през 2001 година като Бизнес Мениджър Нестле Профешънъл. Неговият ценен опит в продажбите и отличното разбиране на бизнеса му позволяват да установи и развие успешно сегмента  за консумация извън дома.

През декември 2010-та година г-н Стоилов поема ролята на Национален мениджър продажби за Сърбия, където изгражда добри основи за цялостното бъдещо развитие на бизнеса на сръбския пазар. През 2013-та година приема  позицията Бизнес Мениджър Пурина за България и Южен Адриатик, като остава базиран в София. От 2015-та година разширява полето на дейността си  като поема  допълнително Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина,  две години по-късно по заместване  към отговорностите му се включва и  Румъния, докато през 2019 оглавява Нестле България.

Петър Стоилов е пример за лидер, който вярва, че разнообразието в екипа му от над 1000 души е ключовият актив за създаване  на стойност  за обществото, хората и планетата, а умението му да въвежда устойчиви бизнес практики и развитият му търговски нюх са едни от най-силните му страни. Парадигмата за успеха в модерния бизнес според него е баланс между автентично лидерско присъствие, съответствие между думи и действия, уважение към различията, постоянство, бърза адаптивност и визия, която да вдъхновява и мотивира хората. Под влияние на неговото лидерство Нестле България успешно отключва силата на добрата храна, за да подобри качеството на живот на всички днес и на бъдещите поколения – това е фундаментът на начина, по който Нестле България прави бизнес и създава стойност за обществото.  

Яна Иванова

Яна Иванова

Изпълнителен директор на сдружението “Храни и напитки България“

Яна Иванова е мениджър с над 10-годишен опит в управлението на медийни компании и повече от 12 години като юридически съветник в български и международни компании - Медия линк АД, БТВ медия груп, ТВ2/ПРО БГ, БНТ.

От 2012 година Яна Иванова е председател на Борда на Директорите на Асоциацията на дистрибуторите на телевизионни програми - професионална неправителствена организация, на собствениците и представителите на телевизионни програми разпространявани в България.

Яна Иванова е завършила „Право” в Софийския университет, има магистърска степен по Бизнес администрация от Виенския университет по икономика и бизнес и специализации в университета „Джон Мур“ в Ливърпул и в международното училище за комуникации в Лондон.