Публикации и изявления

Защитата на наличните сортове растения, както и на иновациите с нови геномни техники (NGTs) ще подпомогнат устойчивостта и сигурността на веригата за доставка на храни. В този документ FoodDrinkEurope предоставя своите ключови препоръки относно рамка за растения и продукти, получени от NGT. КЛ...

Виж повече

Ръководството и екипът на „Девин“ ЕАД предприе незабавни действия за отстраняване на аварията, случила се на 04.08.2023 г. (петък) и същата е отстранена своевременно. Въпреки че все още очакваме резултати от стартиралите вътрешни и външни проверки, като компания с грижа и принос за мест...

Виж повече

Европейската комисия публикува целите на ЕС за хранителните отпадъци в рамките на преразглеждането на Рамковата директива за отпадъците. В изявление на Генералния директор на FoodDrinkEurope Дърк Джейкъбс се казва: FoodDrinkEurope се ангажира да помогне на сектора на храните и напитките в Европа...

Виж повече

Хранително-вкусовата промишленост вярва, че използването на NAM в контекста на научна оценка pа безопасността, базирана на риска, предоставя по-приложим и информативен начин за оценка на безопасността на съставките в храните, вместо тестовете върху животни.   Поради това хранително-вкусов...

Виж повече

Това ръководство има за цел да очертае подробно аспектите на иновациите при продуктите, които може да се наложи да бъдат взети под внимание, когато се започва работа по преформулирането им. Трябва да се има предвид, че не всички те са валидни за всяко преформулиране и вероятно ще изисква оценка за в...

Виж повече

Page 1 of 5