Дейност на сдружението

Денят на хранително-вкусовата промишленост бе отбелязан на 7 декември 2022 г. с XIX Национална научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Хранителната индустрия в България – настояще и бъдеще» и Национален конкурс на СХП „Хранително-вкусовата промишленост – нови продукти и технологии 2022 година». Организатор на събитията е Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС. Присъстваха зам.-министърът на земеделието Крум Неде...

Виж повече

Сдружение „Храни и напитки България“ участва в Четиринайсетата Научно-практическа конференция, посветена на темата „Тенденции в опаковането на храни и напитки – безопасност, качество, екология и нормативна уредба“. По време на форума бяха дискутирани новостите и иновациите по отношение на различните видове опакови. Беше поставен и въпросът за въвеждането на депозитна система в страната и за постигането на пълен кръгов модел на използваните опаковки. Яна...

Виж повече

Форумът е организиран от Съюза по хранителна промишленост и се проведе в рамките на изложенията Месомания и Булпек в Интер Експо Център – София, на 6 октомври 2022 г.. Сред темите, които бяха обсъдени са: Зелената сделка – европейски и световни предизвикателства Организираният форум предостави възможност на участниците: да се запознаят в по-голяма конкретика с набора от политики предложени от ЕК, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Със с...

Виж повече

Днес, 16 септември, 2022г.  Общото събрание на Сдружение „Храни и напитки България“ единодушно избра за председател на УС на сдружението г-н  Петър Стоилов, Изпълнителен Директор на „Нестле България“АД, поради изтичане на мандата на досегашния председател Ивайло Найденов. Петър Стоилов е Изпълнителен Директор на Нестле България от 1 ноември 2019г и управлява  екип от над 1000 души, чиято основна цел е да отговарят на постоянно променящите...

Виж повече

На 18.04.0222г. се проведе Национална среща-семинар с академични среди и браншови организации за отчитане напредъка по реформулиране на храните в България. Срещата се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи и се провежда в изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните болести, 2021-2025. Сдружение“ Храни и напитки България“ беше активен участник в срещата като  презентации представиха г-жа Яна...

Виж повече

Page 2 of 7