Дейност на сдружението

Колко важна е опаковката, какви проблеми тя може да разреши и какви проблеми решава бяха акцентите на Тринадесетата научно-практическа конференция на тема: „Тенденции в опаковането на храни и напитки –безопасност, качество, екология и нормативна уредба“ , която се проведе  на 20 октомври 2021г. На форума бяха разгледани тенденциите в използването на различни материали за опаковане на храни и напитки, с оглед запазването на качествата и безопасно...

Виж повече

Яна Иванова, изпълнителен директор на Сдружение „Храни и напитки България“ участва в Четвъртата кръгла маса на тема: „Устойчивото потребление на храни в българия", организирана от Катедра „Икономика на природните ресурси" на УНСС. Форумът се проведе на 16 септември 2021 г. в УНСС и онлайн на платформата MS Teams. Проявата е под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров. Кръглата маса бе организирана в три панела: „Законодател...

Виж повече

В третото издание на форума „Отговорни производители“ на списание „Мениджър“ представители на бизнеса, браншови, институционални и неправителствени организации очертават много по-мащабната картина на влияние, което секторът за бързооборотни стоки има върху икономическата, екологична и социална среда в България. През 2021 г. стремежът на потребителите към здравословен, безопасен и качествен начин на живот неминуемо ще е сред основните двигатели за още трансфор...

Виж повече

На 5 октомври 2020 се състоя първото заседание на Националния съвет по храните към Министъра на земеделието, храните и горите със следния дневен ред: Информация относно издаването на Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните към министъра на земеделието, храните и горите (Националния съвет); Избор на заместник-председатели на Националния съвет; Информация от Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на здравеопазването относно...

Виж повече

Предизвикателствата пред FMCG сектора, които постави пандемията от COVID-19, бяха в центъра на Втората годишна конференция “Отговорни производители“, организирана от списание Мениджър с партньорството на сдружение „Храни и напитки България“. Бъдещето на FMCG сектора по нови правила обсъдиха панелистите Яна Иванова, изпълнителен директор на сружение “Храни и напитки България“, Иван Чернев, председател на УС на Kaufland България, Мариана Кукушева, пред...

Виж повече

Page 3 of 7