Дейност на сдружението

На 18.04.0222г. се проведе Национална среща-семинар с академични среди и браншови организации за отчитане напредъка по реформулиране на храните в България. Срещата се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи и се провежда в изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните болести, 2021-2025. Сдружение“ Храни и напитки България“ беше активен участник в срещата като  презентации представиха г-жа Яна...

Виж повече

Кризите са точното време за иновации. Около това твърдение се обединиха участниците в третия панел „Иновации по време на криза” – част от четвъртия поред форум „Отговорни производители”, иницииран от списание „Мениджър”. Действията носят промяната – това е виждането на Kaufland България, заяви в началото му Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“. Ритейл веригата си поставя за цел до 2025 г. да се превър...

Виж повече

Колко важна е опаковката, какви проблеми тя може да разреши и какви проблеми решава бяха акцентите на Тринадесетата научно-практическа конференция на тема: „Тенденции в опаковането на храни и напитки –безопасност, качество, екология и нормативна уредба“ , която се проведе  на 20 октомври 2021г. На форума бяха разгледани тенденциите в използването на различни материали за опаковане на храни и напитки, с оглед запазването на качествата и безопасно...

Виж повече

Яна Иванова, изпълнителен директор на Сдружение „Храни и напитки България“ участва в Четвъртата кръгла маса на тема: „Устойчивото потребление на храни в българия", организирана от Катедра „Икономика на природните ресурси" на УНСС. Форумът се проведе на 16 септември 2021 г. в УНСС и онлайн на платформата MS Teams. Проявата е под патронажа на Ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров. Кръглата маса бе организирана в три панела: „Законодател...

Виж повече

В третото издание на форума „Отговорни производители“ на списание „Мениджър“ представители на бизнеса, браншови, институционални и неправителствени организации очертават много по-мащабната картина на влияние, което секторът за бързооборотни стоки има върху икономическата, екологична и социална среда в България. През 2021 г. стремежът на потребителите към здравословен, безопасен и качествен начин на живот неминуемо ще е сред основните двигатели за още трансфор...

Виж повече

Page 3 of 7