Роля, мисия и ценности

Цел

Учредено през 2018 г., сдружението „Храни и напитки България" има като основна цел, в условията на пълна прозрачност, да работи за създаването на по-благоприятна среда за развитие на хранителната индустрия в България, като обединява и представлява интересите на български и чуждестранни производители, дистрибутори и вносители на храни и напитки.

Сдружението ще се стреми да бъде гласът на хранително-вкусовата промишленост пред обществото и институциите, като обединява и популяризира позициите на своите членове в области като безопасност на храните и научните изследвания, здравословното хранене, доверието на потребителите, конкурентоспособност и екологична устойчивост, подобряване на регулаторната рамка и засилване на саморегулацията.
Основателите на Сдружението са едни от най-големите международни и местни компании, които работят в България. 

Сдружението „Храни и напитки България“ е пълноправен член на FooddrinkEurope - най-влиятелната европейска организация в сектора хранително-вкусова помишленост. 
Сдружението е  отворено към всички компании и браншови организации в индустрията.

Мисия

Нашата мисия е да подпомагаме създаването и развитието на среда, в която всички компании от индустрията, работещи на нашия пазар, независимо от техния размер, да могат да отговорят на нуждите на потребителите и обществото, като същевременно с това имат условия за устойчиво развитие.  

Приносът на Сдружение„Храни и напитки България“се основава на стабилно управление на данните и ефективната комуникация, функциониращи в регулаторната рамка, за да се гарантира, че всички въпроси, свързани с храните и напитките, се разглеждат цялостно.

Ще се стремим да осигурим високо ниво на професионални услуги за нашите членове, ще бъдем гарант за продължаващо успешно развитие на индустрията за ръст в различните категории в един отворен пазар.

Ние се ангажираме да осигуряваме представителство на интересите на индустрията в консултациите, провеждани с националните, европейските и международни органи и институции. 

Ние ще бъдем  отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа на устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Ценности

Ценностите, които ръководят всички дейности на Сдружението, са уважение, отговорност към обществото, професионална почтеност, откритост, сътрудничество, насърчаване на положителна работна среда, иновации, опазване на природата.