Публикации и изявления

Становище на „Храни и напитки България“

Становище на сдружение „Храни и напитки България“ във връзка с гласувания на 22 януари 2019 година от Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите към Европейския парламент доклад „За по-добро прилагане и модернизиране на защитата на потребителите в Европейския Съюз“, в който бе взето решение нов регламент за „двойните стандарти“ да бъде включен в Анекс 1 – забранените практики към Директивата за защита на потребителите.

Сдружение „Храни и напитки България“ отчита като положително решението на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите към Европейския парламент при формулиране на текстовете, касаещи дискусията за „двойните стандарти“, да вземе предвид някои основателни причини за разлики в рецептите на продуктите като „ясно изразени регионални предпочитания на потребителя“, „използването на местни продукти“ и „изисквания на местното законодателство“, което е от полза за потребителите и за стимулиране на националната (българската) икономика.

Целият текст четете в прикачения файл.

Attached Files:

  • FDB position on dual quality 2019_final_24.01.2019.docx (533.257 Mb) Download
Назад
Сподели