Публикации и изявления

Позиция на FoodDrinkEurope: Нови геномни техники

Защитата на наличните сортове растения, както и на иновациите с нови геномни техники (NGTs) ще подпомогнат устойчивостта и сигурността на веригата за доставка на храни.

В този документ FoodDrinkEurope предоставя своите ключови препоръки относно рамка за растения и продукти, получени от NGT.

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ:

Всяка рамка за NGT трябва:

  • да бъде основа на иновациите за хранителното бъдеще на Европа
  • да увеличава доставките на храни и продоволствената сигурност в Европа
  • да бъде синхронизирана с всяко съществуващо и бъдещо законодателство
  • да бъде приведена в съответствие с подобни регулаторни практики по света

Прочети повече

Назад
Сподели