Новини

Нестле отчита резултатите на Групата за 2021 година

News image

Положителен ръст на Групата през 2021г., изпълнението в България е по-добро от това на зоната, към която принадлежи

• Органичният ръст достига 7,5%, с реален вътрешен ръст (RIG) от 5,5% и ръст в цените 2,0%. Ръстът е подкрепен от продължаващия положителен тренд в продажбите на дребно, стабилното възстановяване на каналите за консумация извън дома, повишените цени и нарастването на пазарния дял.

• Общите отчетени продажби се увеличават с 3,3% до 87,1 милиарда швейцарски франка (2020 г.: 84,3 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 1,3%. Продажбата на дялове имат отрицателно въздействие от 2,9%.

• Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) е 17,4%, намалявайки с 30 базисни пункта. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (TOP) намалява с 290 базисни пункта до 14,0% на отчетна база, което до голяма степен отразява обезценките, свързани с бизнеса Wyeth.

• Печалбата на акция се увеличава с 5,8% в постоянна валута и с 5,1% на отчетна база до 4,42 швейцарски франка. Печалбата на акция се увеличава с 41,1% до 6,06 швейцарски франка на отчетна база, отразявайки главно печалбата от продажбата на акциите в L’Oréal. • Свободният паричен поток намалява с 14,9% до 8,7 милиарда швейцарски франка, което се дължи главно на временно по-високите капиталови разходи и нива на материалните запаси.

• Съветът предлага дивидент от 2,80 швейцарски франка на акция, увеличение от 5 сантима, отбелязвайки 27 последователни години на ръст на дивидентите. Общо 13,9 милиарда швейцарски франка са върнати на акционерите през 2021 г. чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции.

• Постоянен напредък в управлението на портфолиото. Ротацията на портфолиото от 2017 г. понастоящем възлиза на около 20% от общите продажби за 2017 г.

Прогноза за 2022 г.: очакваме ръст на органичните продажби около 5% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Очаква се основната печалба на акции в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат.

Средносрочна перспектива: устойчив среден едноцифрен органичен ръст на продажбите. Непрекъснати умерени подобрения на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Продължаващо разумно разпределение на капитала и подобрения на капиталовата ефективност.

• Органичният ръст достига 7,5%, с реален вътрешен ръст (RIG) от 5,5% и ръст в цените 2,0%. Ръстът е подкрепен от продължаващия положителен тренд в продажбите на дребно, стабилното възстановяване на каналите за консумация извън дома, повишените цени и нарастването на пазарния дял.

• Общите отчетени продажби се увеличават с 3,3% до 87,1 милиарда швейцарски франка (2020 г.: 84,3 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 1,3%. Продажбата на дялове имат отрицателно въздействие от 2,9%.

• Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) е 17,4%, намалявайки с 30 базисни пункта. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (TOP) намалява с 290 базисни пункта до 14,0% на отчетна база, което до голяма степен отразява обезценките, свързани с бизнеса Wyeth.

• Печалбата на акция се увеличава с 5,8% в постоянна валута и с 5,1% на отчетна база до 4,42 швейцарски франка. Печалбата на акция се увеличава с 41,1% до 6,06 швейцарски франка на отчетна база, отразявайки главно печалбата от продажбата на акциите в L’Oréal. • Свободният паричен поток намалява с 14,9% до 8,7 милиарда швейцарски франка, което се дължи главно на временно по-високите капиталови разходи и нива на материалните запаси.

• Съветът предлага дивидент от 2,80 швейцарски франка на акция, увеличение от 5 сантима, отбелязвайки 27 последователни години на ръст на дивидентите. Общо 13,9 милиарда швейцарски франка са върнати на акционерите през 2021 г. чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции.

• Постоянен напредък в управлението на портфолиото. Ротацията на портфолиото от 2017 г. понастоящем възлиза на около 20% от общите продажби за 2017 г.

Прогноза за 2022 г.: очакваме ръст на органичните продажби около 5% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Очаква се основната печалба на акции в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат.

Средносрочна перспектива: устойчив среден едноцифрен органичен ръст на продажбите. Непрекъснати умерени подобрения на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Продължаващо разумно разпределение на капитала и подобрения на капиталовата ефективност.

Нова структура на зоните

От 1 януари 2022 г. компанията е организирана в пет зони: Зона Северна Америка, Зона Латинска Америка, Зона Европа, Зона Азия, Океания и Африка и Зона Голям Китай. Нестле ще отчете продажбите и ръста на новата зонова структура за първи път на 21 април 2022 г.

Новата структура ще засили пазарния подход на компанията и ще подобри способността на Нестле да печели в една бързо променяща се среда. Това също така подчертава дълбокия ангажимент на компанията да успее във всички части на света, включително двата й водещи пазара Северна Америка и Голям Китай.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA)

7,2% органичен ръст: 6,0% реален вътрешен ръст (RIG); 1,2% ръст в цените. Западна Европа бележи среден едноцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст и леко положителен ръст в цените.

Централна и Източна Европа бележат двуцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст и положителен ръст в цените.

Близкият изток, Северна Африка, Турция и Израел отчитат висок едноцифрен

Органичният ръст достига 7,2%, със силен реален вътрешен ръст от 6,0%, подкрепен от обема и микса. Ръстът в цените се повишава с 1,2%, при 2,5% през четвъртото тримесечие. Нетните изтегляния на инвестиции намаляват продажбите с 2,2%, което до голяма степен е свързано с продажбата на бизнеса с колбаси Herta, частично компенсирано от придобиването на Mindful Chef и Lily’s Kitchen. Международната търговия оказва отрицателно въздействие върху продажбите с 0,6%. Отчетените продажби в Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка се увеличават с 4,5% до 21,1 милиарда швейцарски франка.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка отчита висок едноцифрен органичен ръст, достигайки най-високото ниво през последното десетилетие. Ръстът е подкрепен от продължаващата еволюция на портфолиото към бързо развиващи се категории и канали, както и от иновациите. Всички пазари бележат положителен ръст, със силно развитие на продажбите, водени от Обединеното кралство, Русия, Италия и Франция. Зоната продължава да отчита широкообхватно нарастване на пазарния дял, особено при храните за домашни любимци, кафето, амбиентните и охладените готварски продукти.

По категория продукти, храните за домашни любимци с марката Purina бележат двуцифрен ръст, воден от първокласните марки Gourmet, Felix и Purina Pro Plan, както и ветеринарните продукти.Всички канали бележат ръст, особено в електронната търговия и специализираните магазини за домашни любимци.

Продажбите в нови платформи за ръст Tails.com, Lily’s Kitchen и Terra Canis заедно се увеличават с близо 40%. Продажбите при кафето нарастват с висок едноцифрен темп, подкрепен от силния тласък при продуктите за консумация у дома Nescafé и Starbucks. Nestlé Professional отчита силен двуцифрен ръст, подпомогнат от още по-стабилното възстановяване при каналите извън дома, особено при кафето. Водите бележат висок едноцифрен ръст, воден от S.Pellegrino, както и Nestlé Pure Life в Близкия изток и Северна Африка. Продажбите при шоколадовите изделия нарастват със среден едноцифрен темп, водени от KitKat. Готварските продукти отчитат нисък едноцифрен ръст, с висока база за сравнение за Maggi. Продажбите при Garden Gourmet и Mindful Chef продължават да растат с двуцифрен темп. Garden Gourmet Vuna, наскоро лансираната алтернатива за риба тон на растителна основа, се радва на голямо търсене. Детското хранене бележи положителен ръст, с непрекъснато увеличаване на пазарния дял, въпреки по-ниската раждаемост в контекста на пандемията.

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност на Зоната намалява с 10 базисни пункта. Инфлацията в цените и увеличените инвестиции в ръста далеч компенсират оперативния ливъридж и продуктовия микс.

 

 

 

www.nestle.bg
Назад
Сподели