Дейност

„Храни и напитки България“ участва в кръгла маса „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“

News image

Домакин  на форума беше Центърът за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите. 

В дискусията участваха представители на неправителствени организации, представители на държавната администрация, професионалните и браншовите организации на производители и търговци на храни.

По данни на ЕК в Европейския съюз годишно се губят около 88 млн. тона годна за консумация храна, което представлява средно 20% от общия обем произведени храни в ЕС или всеки пети килограм, съобщиха от земеделското министерство. 

Разходите за производството на тази неконсумирана храна възлизат на 143 млрд. евро, а изразходваните за производството суровини се оценяват на 261 млн. тона. 

Най-много храна се изхвърля в домакинствата- 54%. Всеки българин пилее по 70 кг.  на година, а средната цифра за ЕС  е 173 кг на човек. Това съобщи д-р Светлана Черкезова от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към министерството на земеделието, храните и горите, като се позова на чуждо проучване. „В случай, че не се вземат мерки, има риск още догодина загубите по цялата верига да нараснат с още 40%".

По време на дискусията представителите на неправителствени организации подчертаха необходимостта от промени в закона, изискващ маркиране на храните при предоставянето им на хранителната банка. Това препятства даряването, т.к. е допълнителен разход и често няма възможност да бъде направено без нарушаване на изискванията за съдържание на етикета.

Беше направено предложение държавата да отпуска седства за финансиране на хранителната банка, за да може да се увеличи обема на обработваните храни.

От важно значение е създаването на образователни програми и организирането на кръгли маси с цел възпитаване на потребителите в правилна хранене и планирано потребление, за да се намалят загубите на храни.

През 2015 г., Общото събрание на ООН прие Цели за устойчиво развитие до 2030 г. Една от тях изисква до 2030 г. в глобален мащаб да се намали наполовина разхищаването на храни на човек от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по хранителните вериги.