Безопасност на храните

priorities image

Безопасността на храните е наш първостепенен приоритет.

Дейността на Сдружението и всички негови членове е ориентирана към обезпечаване спазването на най-високи стандарти по отношение на безопасността на храните.

Важна стъпка са изискванията към етикетирането на храните - отговаряме на потребностите на обществото чрез предоставяне на ясна и точна информация за съдържанието на продуктите.

Роля в осигуряването на високи стандарти играят и научните разработки, както и базираното на тях законодателство. Те подпомагат хранителната индустрия в стремежа за по-високо качество на предлаганите продукти с разработването на нови технологии, които да добавят стойност за потребителите и обществото. 

Кампании:

Кока Кола България: Нискокалорични подсладители в безалкохолните напитки