Публикации и изявления

Декларация на Съюза за борба със замърсяването с пластмасови отпадъци

По повод конференцията на високо ниво на Съюза за борба със замърсяването с пластмасови отпадъци (CPA), която ще се проведе на 20 септември, FoodDrinkEurope от името на европейската хранително-вкусова и питейна индустрия ще подпише Декларация, чрез която гарантира, че до 2025г. 10 милиона тона рециклирани пластмасови отпадъци ще бъдат оползотворени в производството на нови продукти до 2025г.

Декларацията ще бъде подписана от близо 100 заинтересовани организации, включително държави-членки, институции, компании и браншови асоциации. Компаниите-членове на FoodDrinkEurope и  европейските браншови асоциации също ще подпишат декларацията, което прави  сектора на храните и напитките най-големият поддръжник на тази инициатива.

Хранително-вкусовият сектор отдавна се ангажира с борбата срещу замърсяването с пластмасови отпадъци, както е посочено в Пътната карта на FoodDrinkEurope за отговорно опаковане. По този начин  Декларацията се явява естествена стъпка към основната ни цел да осигурим използването на рециклируеми опаковки за храни и напитки и да подкрепим прехода към кръгова икономика.

Мела Фреун, генерален директор на FoodDrinkEurope, коментира: „Нашите членове полагат непрекъснато усилия за намаляване на използването на пластмаси в опаковките на храни и напитки и търсят по-устойчиви алтернативни материали, като едновременно с това са готови използват ресурсите по-ефективно като увеличават употребата на рециклирани пластмасови отпадъци. Съюзът за борба със замърсяването с пластмасови отпадъци ще помогне за постигането на тази цел, като допринесе за подобряване на схемите за събиране, сортиране и рециклиране в страните от ЕС и гарантира, че качеството на рециклираните пластмаси е високо, за да бъде безопасно  използването им при контакт с храни. “

„Най-голямата сила на Декларацията е, че за първи път се обединяват всички участници по цялата верига, свързана с пластмасовите отпадъци, и всички те ще работят за изграждане на европейска кръгова икономика и по-нататъшно справяне с замърсяването с пластмаси“, добави г-жа Фреуен. „Ето защо призоваваме Европейската комисия да играе водеща роля в CPA, като насърчава участието на всички заинтересовани страни, включително държави-членки и граждански организации, и гарантира синергия и съгласуваност между различните европейски и глобални инициативи, към общата цел. "

FoodDrinkEurope е  браншова организация, обединяваща компании в хранително-вкусова промишленост, най-големият производствен сектор и водещ работодател в ЕС  с ключов принос за нейната икономика (294 000 компании, 99% МСП, 4,6 милиона служители.

Attached Files:

  • Circular Plastics Alliance’s Declaration - The European food and drink industry joins forces to further tackle plastic pollution.pdf (176.244 Mb) Download
Назад
Сподели