Новини от партньори

Докладът Data & Trends 2021 показва, че в хранително-вкусовата промишленост на ЕС работят 4,5 милиона души, генерира оборот от 1,1 трилиона евро и 222 милиарда евро добавена стойност, което я поставя на първо място като фактор в  икономиката на ЕС. В почти половината от 27-те държави-членки на ЕС индустрията за храни и напитки е най-големият работодател. Тазгодишното издание включва най-новите данни за биоикономиката, търговията с храни и напитки между ЕС и Обединено...

Виж повече

Комисията, заедно със заинтересованите страни от сектора, официално представи Кодекса за поведение на ЕС за отговорни стопански и търговски практики в областта на храните — една от целите по стратегията на Комисията „От фермата до трапезата“. Този кодекс е съществена част от усилията на ЕС за увеличаване на броя и достъпността на възможностите за здравословни и устойчиви храни, които спомагат за намаляване на цялостния ни отпечатък върху ок...

Виж повече

Точно преди година Европейската комисия публикува своята стратегия „От фермата до трапезата“ с амбицията да направи хранителните системи на ЕС наистина устойчиви - нещо, което подкрепяме от сърце.   Европейската хранително-вкусова промишленост се състои от над 291 000 предприятия, работещи във всяко кътче на Европа и ние сме убедени, че възстановяването от Covid-19 трябва да бъде подкрепено от зелена икономика и ангажимент за по-здравословен живот. M...

Виж повече

When Ursula von der Leyen launched the Commission’s Green Deal ambition just over a year ago, none of us could have predicted the devastating events that would follow as Covid-19 swept across the globe, knocking us all off course. Looking to 2021, our industry remains as dedicated as ever to achieving more sustainable food systems and helping the Commission meet its Green Deal goals, as we continue to work through Covid-19 to keep food on the table. The pandemic h...

Виж повече

Доклад Data & Trends 2020 на FoodDrinkEurope (www.fooddrinkeurope.eu)

Последното издание на Доклада "Data & Trends  2020" на FoodDrinkEurope  предлага  статистика и тенденции на развитие на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. Data & Trends 2020 показват, че в индустрията за храни и напитки в ЕС работят 4,82 милиона души, генерира оборот от 1,2 трилиона евро и добавена стойност от 266 милиарда евро, което я прави най-голямата производителна индустрия в ЕС. В половината от 27-те държави-членки на ЕС хра...

Виж повече

Page 1 of 5