Новини от партньори

Насоки за използване на отпечатъка на продукта върху околната среда в хранително-вкусовата промишленост

Това ръководство е разработено от FoodDrinkEurope, за да помогне и насочи практикуващите специалисти по оценка на жизнения цикъл при прилагането на методологията на ЕС за екологичния отпечатък на продукта (PEF) върху храни и напитки, където няма налични правила за категорията на продуктовия отпечатък върху околната среда (PEFCR).
 
Документът предоставя допълнителни насоки за сектора на храните и напитките въз основа на препоръката на ЕС относно използването на PEF. Ако PEFCR е наличен за конкретна категория хранителни продукти, използването му трябва да има приоритет пред това ръководство.
 
Това ръководство е особено подходящо за готовите продукти, продавани на потребителите.
 
www.fooddrinkeurope.eu
Назад
Сподели