Дейност

XIII конференция на тема: „Тенденции в опаковането на храни и напитки“

News image

Колко важна е опаковката, какви проблеми тя може да разреши и какви проблеми решава бяха акцентите на Тринадесетата научно-практическа конференция на тема: „Тенденции в опаковането на храни и напитки –безопасност, качество, екология и нормативна уредба“ , която се проведе  на 20 октомври 2021г.

На форума бяха разгледани тенденциите в използването на различни материали за опаковане на храни и напитки, с оглед запазването на качествата и безопасността на опакованите продукти, екологичността на опаковъчните материали и актуалните изисквания на нормативната уредба в тази област.

Участваха представители на отрасъл ХВП в България, държавни органи в сферата на хранителната промишленост, специалисти в областта на опаковките от практиката и научните институти, експерти от предприятия за оползотворяване на отпадъци и др.

Конференцията се провежда с финансовата помощ на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки и съдействието на: МЗХГ, МОСВ, БАБХ, Университет по хранителни технологии, Институт по целулоза и хартия, Сдружение „Храни и напитки България“.

Модератор на първата сесия беше Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки България”. Антон Пейчев, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите при МОСВ “презентира „Основните мерки по прилагане на Директива (ЕС) 2019/904 за намаляване въздействието на еднократните пластмасови продукти в българското законодателство “.

„Анализ на стирен мономер и пластификатори в опаковки за кисело мляко“ представиха доц. д-р Валентина Багдасарян, гл. ас. д-р Светла Петрова от Националния център по обществено здраве и анализи

„Безалкохолната индустрия – Визия за кръговост 2030“ беше темата, на която се спря  Жана Величкова, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

„Гликолиза на отпадъчен ПЕТ при конвенционално и микровълново нагряване в присъствието на Титанов(IV) фосфат катализатор“ беше темата на презентацията на Симона Захова, Институт по полимери при БАН, 

Във втория панел участваха – инж. Нели Тодорова, главен експерт Дирекция „Контрол на храните“ БАБХ , проф. Стефан Стефанов, УХТ, председател на Национална академия по опаковане , Владислав Георгиев, ХТМУ, гл.ас. Иванка Добрева-Драгостинова, НБУ, Огнян Бекяров, Ремарк консултинг. Модератор беше Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България.

Наградите в Националния конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак“бяха връчени от Професор Йордан Гогов, експерт по качество и безопасност на храните и  председател на журито на Конкурса по време на Националната научно-практическа конференция „Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба“.

Сред наградените са и „Лесафр България“ – член на Храни и напитки България. По предложение на организаторите на конкурса журито единодушно реши да връчи плакет „Приз Пак 2021“ на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България за нейното съдействие при организирането и провеждането на Националния конкурс “Приз Пак 2021″. Сдружение „Храни и напитки България“ получи благодарствена грамотаза подкрепата си за списание ХВП.