Дейност

Сдружение „Храни и напитки България“ участва в Национална среща за реформулирането на храните

News image

На 18.04.0222г. се проведе Национална среща-семинар с академични среди и браншови организации за отчитане напредъка по реформулиране на храните в България. Срещата се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи и се провежда в изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните болести, 2021-2025.

Сдружение“ Храни и напитки България“ беше активен участник в срещата като  презентации представиха г-жа Яна Иванова, Изпълнителен директор на „Храни и напитки България“, г-жа Жана Величкова– Изпълнителен директор на „Асоциация на производители на безалкохолни напитки“ и г-жа Весела Ламбер – „Нестле България“.

Според  доклад  на Европейската  комисия  5 от 10 рискови  фактора за хроничните незаразни болести са свързани с храненето. Един от проблемите според специалистите е прекаленото  консумиране  на захар под най-различни форми.

Срещата беше открита от Доц. д-р Христо Хинков, Директор на НЦОЗА.

Отчитайки всичко това Министерството на здравеопазването апелира хранително-вкусовата промишленост доброволно да се включи и да съобрази рецептурите на произвежданите храни с предложените гранични стойности, с цел превръщане на здравословния   избор  на  храни      в  най-лесен за българските потребители.

 В  своя  доклад  Яна Иванова, изпълнителен директор на Сдружение „Храни  и напитки   България “ се  спря на вариантите за  реформулиране на  храните  по  отношение на захарта, които фирмите, членове на  Сдружението, търсят.  Целта  е много постепенно намаляването на добавената захар или заместването и с друг подсладител, за  да  не  се отрази на вкуса  и  да не откаже потребителите от  съответния продукт. Друг вариант е създаването на нови проду кти и на продукти с чист етикет. Тя даде пример с продукти на „Нестле“, „Данон“ и „Престиж 97“АД, разработени съвместно с  Асоциацията на болните от диабет, както и  засъздаването на пробиотични продукти. Яна Иванова отбеляза, че намалението на захарта  с повече  от 30%  на  етикета може  да  се впише на  етикета  като  здравна претенция.

Яна Иванова се спря и на новите продукти, заместите на захарта, създавани от фирма АДМ Разград, позволяващи реформулиране на продуктите  без  промяна  на  вкусовите им качества. Давайки редица примери за реформулирани продукти, произведени от фирми, членове на Сдружението, тя подчерта и необходимостта от популяризиране на усилията на фирмите производителки в тази посока.

 Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки (АПБНБ) презентира  темата „Безалкохолната индустрия – пионер и лидер в реформулирането за по- здравословна хранителна среда“.  В резултат на вложените усилия по реформулиране, при нивата на консумация за 2020 г., внесената в хранителния режим захар от газираните напитки е намалена общо с 3 497 тона или с 15,21%.

Потребителите в България са консумирали 8,803 милиона по-малко kcal от газирани напитки   през 2020 г. спрямо 2019 г., а 65,6% от консумираните през 2020 г. газирани напитки са с формули, които не съдържат захар или калорийното им  съдържание е формирано от съдържащите се в тях плодове. Средното съдържание на захар в продуктите от категорията достигна 3,44 грама на 100 милилитра.

Експертното  проучване за  калоричността на безалкохолните напитки на пазара у нас  отчита както увеличено предлагане на газирани напитки, които не съдържат захар и калории, така и намаление на влаганите количества във формулите   с добавена  захар  средно с 6,7 % на 100 ml за последните 5 години.

Жана Величкова  акцентира  и върху отговорността на фирмите от Асоциацията по отношение на маркетинга и рекламата на техните продукти  сред  децата. Основен стремеж на при производителите    на   безалкохолни напитки и минерални води е създаването на нови продукти, които да допринасят за здравословното хранене.

Интересна информация за ангажимента на „Нестле България“ да направи произвежданите продукти по-балансирани и здравословни представи Весела Ламбер. Тя акцентира върху зърнените продукти на фирмата и подчерта, че в някои от тях се стига до 40% намаляване на захарта и сериозно увеличаване на фибрите при запазване на вкуса.

Актуалността на проблемите по реформулирането на храните, изнесени в презентациите провокира и сериозна дискусия сред участниците.