Дейност

Сдружение „Храни и напитки България“ участва в 13-тия симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки"

News image

Форумът е организиран от Съюза по хранителна промишленост и се проведе в рамките на изложенията Месомания и Булпек в Интер Експо Център – София, на 6 октомври 2022 г..

Сред темите, които бяха обсъдени са:

  • Зелената сделка – европейски и световни предизвикателства Организираният форум предостави възможност на участниците: да се запознаят в по-голяма конкретика с набора от политики предложени от ЕК, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Със стратегията и произтичащите от нея ангажименти и действия на европейско и национално ниво; да повишат информираността си за създадените и предстоящите възможности за подкрепа в прехода към устойчиви хранителни системи; да почерпят познания от опита на други европейски държави в кръговата трансформация и активно да се включат с мнения и въпроси в обсъжданията и в обобщената визия по темата.
  • Добавки в храните и хранителни добавки – регулиране и съвременни законодателни изисквания. Изисквания при внос от трети страни в България
  • Най-новите изисквания към опаковките за храни и напитки. Актуална информация
  • Законодателство, регламентиращо изискванията към етикетиране на храните и представяне на хранителната информация - нови аспекти при етикетиране на храни. Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й. Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност
  • Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи Преглед на интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните: нови версии на ISO 9001 и ISO 22000. Стандарти за търговия с храни: BRC, IFS и др.
  • Как да защитим системата си за самоконтрол пред контролните органи

Форумът завърши с кръгла маса, на която бяха отправени въпроси към лекторите и бяха дискутирани поставените теми.

Сред лекторите в Симпозиума бяха проф. Йордан Гогов, проф. Донка Байкова, д-р Димитър Димитров, инж. Майя Стойчева,  инж. Катерина Пеева, инж. Виктория Дойчева.