Предстоящи събития

Втори годишен форум „Отговорни производители“

event image

Бъдещето на FMCG сектора по нови правила

На 10 юли, от 10.30 часа, списание „Мениджър“ организира второто издание на форума „Отговорни производители“, в партньорство със сдружение „Храни и напитки“, за да даде гласност на важните инициативи, нови стратегии и каузи, с които производителите и веригите у нас отговарят на новите потребителски ценности.  

Продължителността на онлайн форума е 90 минути и в него, представители на бизнеса, браншови и институционални организации ще дискутират трансформациите и новия път към още по-силната връзка между бранд и потребител.

Събитието ще се проведе онлайн, с излъчване на живо на www.manager.bg и във фейсбук събитието Втори годишен форум „Отговорни производители“.

Информация за събитието:

2020 е годината, която задвижи динамични промени във формирането на нови модели на потребителско поведение. Те изискват още по-категоричен отговор на основните потребности от ясни и доказали се стандарти за качество, устойчивост на веригите за производство и доставка, безопасност и здравословен начин на живот. Повече сигурност и „по-близо до дома“ е един от основните маркери в  ускорената трансформация на потребителските нагласи. Тя задава и очаквания за нови решения и политики, ориентирани към разгръщане на концепцията за биоикономика на местно ниво /повече родно производство, диверсификация на осигуряването на суровини и пр./      

FMCG секторът следва темпото на реформа в мисленето и навиците на потребителите и се адаптира към тях. 

Основни теми на предстоящия форум са:

Новите пробиви в производството на храни и напитки

Как тенденцията за финансова дисциплина на потребителите ще се отрази на критериите за качествен и здравословен продукт, както и на чувствителността по темата за екосъобразно потребление.

Новаторски стратегии и процеси, свързани с качеството и жизнения цикъл на продуктите.

Пътят на храната: „От фермата до трапезата“

Новата роля на българските брандове в потребителската кошница – работещи проекти и партньорства за устойчив пазар.

Европейски инструменти за подкрепа на местните производители. Стимули за земеделието с цел устойчиви производства и преработки и намаляване на разхищението на продукти.

Още по-силен социален ангажимент 

Добри практики за социално отговорни кампании и политики в подкрепа на общности /малък бизнес и местни производители/ във FMCG сектора.  

Можете да присъствате и в залата на провеждане. Достатъчна, но задължителна стъпка е да направите своята предварителна регистрация на www.events.manager.bg. Участието в събитието е безплатно.

Назад
Сподели

Новини от партньори