Дейност

Втора годишна конференция“Отговорни производители“

News image

Предизвикателствата пред FMCG сектора, които постави пандемията от COVID-19, бяха в центъра на Втората годишна конференция “Отговорни производители“, организирана от списание Мениджър с партньорството на сдружение „Храни и напитки България“. Бъдещето на FMCG сектора по нови правила обсъдиха панелистите Яна Иванова, изпълнителен директор на сружение “Храни и напитки България“, Иван Чернев, председател на УС на Kaufland България, Мариана Кукушева, председател на УС, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите и Стойко Апостолов, управител на Фондация Биоселена.

Кризата е предизвикала както временни, така и устойчиви промени в потреблението на храни и напитки, сочи проучване, направено агенция "Параграф 42".  Най-важните сред тях задават и основните хипотези за развитието на отношенията производители - ритейлъри-потребители:

  1. Пазарът ще стане все по-ценово ориентиран. Поне за известно време още ще нараства ценовата конкуренция, включително и във FMCG сектора.
  2. Хората ще общуват и пазаруват повече онлайн.
  3. Формираната лоялност към брандовете сега ще бъде изключително устойчива. Това е свързано с взаимоотношенията между брандове и потребители по време на криза.

Резултатите от проучването показват, че потребителите стават по-пестеливи към определени покупки. Рационалните мотиви за покупка надделяват над емоционалните,

„Това не са просто хипотези, това вече са факти“, коментира данните от изследването Иван Чернев. "Бяхме свидетели на едно безпрецедентно сътрудничество на компании, които работят в един бранш, обединени срещи общия враг. Тази криза задейства един непознат до момента процес на обединяване и общи действия на довчерашни конкуренти в името на това да се справим заедно. Това, от своя страна, доведе и до промени в степента на доверие между потребители и компании", заяви той.

Панелистите дикутираха новите пробиви в производството на храни и напитки, инициативата „Пътят на храната: „От фермата до трапезата“, както и социалната отговорност на компаниите, работещите в сектора. 

Според участниците във форума браншът се е справил изключително добре в ситуацията на пандемия и потребителят не е усетил проблеми с доставките.

„Още в началото успяхме да сформираме щаб и да преодолеем всички различия в името на потребителя“ – подчерта Яна Иванова. „Трябва да оставим избора на потребителя, защото една свръх регулация в FMCG сектора ще наруши баланса и ще противорече на европейските правила.“

Конкуренцията на пазара тепърва ще се засилва, особено на фона на предстоящото обедняване на потребителите при прогнозите за поне 7% спад на икономиката на страната и растяща безработица, смята Яна Иванова.Въпреки това, по думите й, бизнесът съумява да се организира така, че потребителите да не променят своите покупателни навици. 

Яна Иванова коментира още, че бизнесът тепърва ще се адаптира към сегашните условия на пазара.

"Надяваме се, че сега след като бе приет дълго чаканият Закон за храните, както и Законът за управление на хранителната верига, бизнесът ще бъде оставен да работи. Това, което ни трябва е правна стабилност и устойчивост, които да гарантират предвидимост на бизнес средата. “добави Иванова. 

В условията на криза, се оказа, че производителите, които имат изградени брандове, работеха на първа линия и това всъщност е истинският тест за доверието на потребителя, коментира Мариана Кукушева. "Призивът "Изберете българското!" е много добър, но критериите кое е българско, трябва да бъдат внимателно определени", добави тя..

"Търговските вериги са в дива конкуренция за всеки потребител. Сивият сектор краде от всички нас. Тя краде от нашите ресурси. Тя краде от джоба ни. Иска ми се да вярвам, че временната печалба не обезпечава печеленето на доверието на потребителя", каза още Мариана Кукушева. 

"За нас кризата беше доста тежка, защото фермерските пазари бяха затворени за няколко месеца. Това се оказа доста тежък удар за малките производители, които нямат възможност да влязат в големите вериги", заяви Стойко Апостолов, управител на Фондация БИОСЕЛЕНА.

По думите му, все още е трудно да се направят категорични изводи за потребителското поведение в условията на коровирусна крида, но със сигурност може да се каже, че хората пазаруват по-малко и си правят по-добре сметката. 

Социалната отговорност вече се е утвърдила като редовна практика на брандовете, отбеляза Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България.„Всеки работодател има социална отговорност и тя има различни измерения “

Според Яна Иванова “Най-голямата социална отговорност на индустрията ни в период на криза е да не допуснем празни рафтове и българските производители изпълниха достойно своя ангажимент към обществото”.